Shaum ( Puasa )

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala ( keridhaan ) Allah , maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.” ( HR BUKHARI )

2. ” Allah ‘Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala ( keridhaan ) Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.” ( HR AHMAD )

3. Rasulullah saw. menaiki mimbar ( untuk berkhotbah ). menginjak anak tangga ( tingkat ) pertama beliau mengucapkan, ” Aamin ” , begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga. Seusai shalat para sahabat bertanya, ” Mengapa Rasulullah mengucapkan ” Aamin ” ? Beliau lalu menjawab, ” Malaikat Jibril datang dan berkata, ” Kecewa dan merugi seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu” lalu aku berucap ” Aamin. Kemudian Malaikat berkata lagi, ” Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga .” Lalu aku mengucapkan ” Aamin ” . Kemudian katanya lagi, ” Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan ( hidup ) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya.” Lalu aku mengucapkan ” Aamin. ” ( HR AHMAD )

4. ” Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari Kiamat dari harumnya misik ( minyak wangi paling harum di dunia ) . ” ( HR BUKHARI )

5. ” Makanlah waktu sahur. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah.” ( HR MUTTAFAQ ‘ALAIH )

6. ” Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa.” ( HR BUKHARI )

7. ” Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta ( waktu berpuasa ) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya.” ( HR BUKHARI )

8. ” Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan harapan pahala Allah maka akan terampuni dosa-dosanya terdahuly.” ( HR BUKHARI )

9. ” Mungkin hasil yang diraih seorang shaum ( yang berpuasa ) hanya lapar dan haus , dan mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam ( Qiyamul lail ) hanyalah berjaga.” ( HR AHMAD dan AL-HAKIM )

10. ” Barangsiapa memberikan makan orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya, dan pahala bagi yang ( menerima makanan ) berpuasa tidak dikurangi sedikit pun. ” ( HR TIRMIDZI )

11. ” Tidak termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalan ( musafir ) . ” ( HR BUKHARI )

12. ” Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah ( alasan yamg dibenarkan ) atau sakit, maka tidak akan dapat ditembus ( dosanya ) dengan berpuasa seumur hidup meskipun dia melakukannya.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

13. ” Barangsiapa berpuasa Ramadhan ( pernah ) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup.” ( HR MUSLIM )

Panduan Tata Cara Wudhu Nabi Muhammad Saw

Judul Asli :
Shifatu Shalaatin Nabiyyi
minat Takbiiri ilat Tasliim
Raaja’ahaa Fadhiilatusy Syaikh Al-‘Allaamah
‘Abdullah bin ‘Abdirrahman al-jibril

Penerbit:
Darul Wathan

Judul Bahasa Indonesia
Meneladani  Shalat Nabi Muhammad Saw
( Diatas Adalah Dari Judul Buku Panduan, Namun Sebagaian Telah Di Tulis Halaman Situs dan lainnya Atau Posting Sebelumnya “
www.ninonurmadi.com ” Halaman Situs dan lainnya Atau Posting ini Memuat Sebagian Saja dari isi buku Khusus Panduan Tata Cara Wudhu Nabi Muhammad Saw )

Penerbit :
Pustaka Ibnu ‘Umar
Penerjemah :
Ade Ichwan Ali
Editor :
Abu Muhammad
Tim Pustaka Ibnu ‘ Umar
Layout & Disain Sampul :
Tim Pustaka Ibnu ‘Umar
Penerbit:
Pustaka Ibnu ‘Umar
Bogor
Dzulhijjah 1433 H / Oktober 2012 M

Di Publikasi Ulang Oleh : Nino Nurmadi, S.Kom

www.ninonurmadi.com

Sifat Shalat Nabi Muhammad Saw Dari Takbir Sampai Salam

Judul Asli :
Shifatu Shalaatin Nabiyyi
minat Takbiiri ilat Tasliim
Raaja’ahaa Fadhiilatusy Syaikh Al-‘Allaamah
‘Abdullah bin ‘Abdirrahman al-jibril

Penerbit:
Darul Wathan

Judul Bahasa Indonesia
Sifat Shalat Nabi Muhammad Saw Dari Takbir Sampai Salam

Penerbit :
Pustaka Ibnu ‘Umar
Penerjemah :
Ade Ichwan Ali
Tim Pustaka Ibnu ‘ Umar
Layout & Disain Sampul :
Tim Pustaka Ibnu ‘Umar
Penerbit:
Pustaka Ibnu ‘Umar
Bogor
Dzulhijjah 1433 H / Oktober 2012 M

Di Publikasi Ulang Oleh : Nino Nurmadi, S.Kom

www.ninonurmadi.com

Shalat

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Yang pertama -tama dipertanyakan ( diperhitungkan ) terhadap seseoramg hamba pada hari Kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi.” ( HR AN-NASAA’I dan TIRMIDZI )

2. ” Paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah doa ( saat bersujud ). ” ( HR MUSLIM )

3. ” Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. ” Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata, ” Aku bertanya kepada Rasulullah , ” Ya Rasulullah , amal perbuatan apa yang paling afdhal?” Beliau menjawab, ” Shalat tepat pada waktunya.” aku bertanya lagi, ” Lalu apa lagi ?” Beliau menjawab , ” Berbakti kepada kedua orang tua,” Aku bertanya lagi, ” Kemudian apa lagi, ya Rasulullah ?” Beliau menjawab , ” Berjihad di jalan Allah.” ( HR BUKHARI )

5. ” Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku ( Sebagai biji mata ) dalam shalat. ” ( HR AN-NASAA’I dan AL-HAKIM )

6. ” Shalat dua rakaat ( yakni shalat sunnah fajar ) lebih baik dari dunia dan segala isinya .” ( HR TIRMIDZI )

7. ” Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan.” ( HR AHMAD )

8. ” Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka ( putera-puteri ).” ( HR ABU DAWUD )

9. ” Shalat pada awal wakti adalah keridhaan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah.” ( HR TIRMIDZI )

10. ” Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat.” ( HR AHMAD )

11. ” Ibnu Abbas r.a. berkata,” Rasulullah saw. pernah menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar; dan Maghrib dengan Isya’ di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan ( khauf ) atau hujan. Beliau ditanya apa sebabnya, lalu menjawab, ‘ Agar tidak menyulitkan umatnya.” ( HR MUSLIM )

Penjelasan : jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau penah menjamak walaupun bukan musafir.

12. ” Apabila seorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya, sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya.” ( HR BUKHARI )

13. ” Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing buang air ( termasuk kentut ).” ( HR IBMU HIBBAN )

14. ” Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah.” ( HR AHMAD )

Penjelasan : Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-lari menuju masjid.

15. ” Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu sehingga tidak terlihat seorang pun yang khusyu.” ( HR AHMAD dan ATH-THABRANI )

16. ” Allah Ta’ala tetap ( senantiasa ) berhadapan dengan hamba-Nya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam ( menoleh )  maka Allah menginggalkannya.” ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

17. Allah ‘Azza wajalla berfirman ( hadist Qudsi ) : ” Tidak Semua Orang yang shalat itu shalat. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagungan-Ku, menahan syahwatnya dari perbuatan haram larangan-Ku dan tidak terus-menerus ( ngotot ) bermaksiat terhadap-Ku memberi makan kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang, mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. Semua itu dilakukan karena aku. ” ” Demi keagungan dan kebesaran-Ku , sesungguhnya bagi-Ku cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabarab ( kebijaksanaan ) dan menjadikn kegelapan terang, dia berdoa kepadaku dan aku mengabulkannya, dia mohon dan aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan aku tepati ( perkokoh ) janjinya. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan aku menyuruh para malaikat menjaganya. Bagi-Ku dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berubah keadaannya.” ( HR AD-DAILAMI )

18. Nabi saw. di tanya tentang shalat, ” Bagaimana shalat yang paling afdhal?” Beliau menjawab, ” Berdiri yang lama.” ( HR MUSLIM )

19. Rasulullah saw. apabila berdiri sesudah ruku ( ‘itidal ) beliau membaca,” Allah mendengar siapa yang memuji-Nya. Ya Allah , Rabb kami. Seluruh pujian bagimu sepenuh langit-langit , bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada pencegah bagi pemberian-Mu dan tidak memberikan apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisi-Mu.” ( HR MUSLIM )

20. ” Nabi saw. bila mendengar seruan azan. beliau menirukan kata-lata dan seruannya. ( HR ATH-THAHAWI )

21. Barangsiapa mengucapkan ( doa ) setelah mendengar suara muadzin, ” Ya Allah, Rabb seruan ( adzan ) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan, karuaniakanlah kepada muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan untuknya.” Maka patut baginya memperoleh syafaat ( ku ) pada hari Kiamat. ( HR BUKHARI )

22. ” Maukah aku beri tahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?” Para sahabat menjawab,” Baik , ya Rasulullah.” Beliau berkata, ” Berwudhu dengan baik, menghilangkan kotoran-kotoran , banyak langkah diayunkan menuju masjid, dan menunggu shalat ( Isya ) sesudah shalat ( Maghrib ). Itulah kewaspadaan ( Kesiagaan ).” ( HR MUSLIM )

Penjelasan : Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka ( menguasai ) mekah.

23. ” Sebaik- baik shaf ( barisan ) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang.” ( HR MUSLIM )

24. ” Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan doa untuk dirinya, maka dia telah mengkhianati mereka.” ( HR ATH-THUSI )

25. ” Rapihkan barisanmu, sesungguhnya merapihkan barisan termasuk mendirikan shalat.” ( HR IBNU HIBBAN )

26. ” Shalat jama’ah pahalanya  melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat.” ( HR MUTAFAQ’ALAIH )

27 ” Apabila seorang mengimani orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anak-anak , orang tua, yang lemah , yang sakit dan yang punya hajat ( keperluan ) , dan bila shalat sendirian dapat di lakukan sesukanya.” ( HR BUKHARI )

28. ” Tiga orang yang di ridhai Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat , suatu kaum ( jama’ah ) yang berbaris untuk shalat , dan suatu kaum berbaris untuk perang ( Fisabilillah ).” ( HR ABU YA’LA )

29. ” Barang siapa berjamaah dalam shalat subuh dan isya maka dua baginya kebebasan , yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan.” ( HR ABU HANIFAH )

31. ” Ada Empat Orang Tidak di Wajibkan Shalat Jum’at Yaitu Wanita, Budak, Orang Yang Sakit, dan musafir ( berpergian ).” ( HR ABU HANIFAHV)

32.” Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum’at dengan ucapan, ” Dengarkan’, maka pahala shalat Jum’atmu menjadi batal.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

Penjelasan : Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara, kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan ” Diamlah ” atau ” Dengarlah!”

33. ” Barangsiapa meninggalkan shalat jum’at tiga kali karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah tabaraka wa ta’ala akan mengunci hatinya.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

34. ” Paling afdhal ( utama ) shalat seseorang ( adalah ) di rumahnya kecuali ( shalat ) yang fardhu ( lima waktu ) .” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

35. ” Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur, Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil ( sunnah ba’diyah, qabliyah, dan tahajjud ) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja ( lima waktu ).” ( HR ATH-THAHAWI )

36. “Barangsiapa sesudah shalat ( fardhu ) mengucapkan zikir , ” subhanallah ( Mahasuci Allah ) 33 kali dan ” Alhamdulillah ” ( segala puji bagi Allah ) 33 kali, dan ” Allaahu Akbar ” ( Allah Maha Besar ) 33 kali lalu digenapkan  yang keseratusnya dengan ( membaca ) : ” La ilaha illallaah  wahdahu la syariika lahu, lahul mulku walahul  hamdu wa huwa  ‘alaa kuli syai’in qadir” ( Tidak ada tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. dan dia atas segala sesuatu  Maha Kuasa ), maka akan terampuni dosa-dosanya ( walaupun ) sebanyaj buih di lautan. ” ( HR ATH-THAHAWI )

37. ” Rasulullah saw. berkata kepada Mu-adz r.a, ” Ya Mu’adz, jangan lekas pergi, seusai shalat, ucapkanlah ,” Ya Allah , bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepadamu dengan baik.” ( HR AN-NASAA’I dan ABU DAWUD )

38. ” Perbanyak Sujud kepada Allah , sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu.” ( HR MUSLIM )

39. ” Diberitahukan kepada Nabi saw. bahwa si fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. Lalu beliau menjawab, ” Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri.” ( HR ATH-THAHAWI )

40. ” Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya , yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali, seorang istri yang semalaman suaminya murka kepadanya , dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya.” ( HR ATH-THABRANI dan AHMAD )

41. ” Apabika seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. Sesungguhnya Allah lebih berhak ( dihadapi ) dengan keindahan pakaian.” ( HR ATH-THABRANI )

42. ” Rasulullah saw. bila menghadapi suatu dilema ( situasi yang sukar dan membingungkan ) beliau shalat.” ( HR AHMAD )

43. ” Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya ( usahanya) .” ( HR BUKHARI )

44. ” Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malam sehingga aku mengira bahwa umatk yang terbaik ialah yang sedikir tidurnya.” ( HR ABU HANIFAH )

45. ” Rasulullah saw. apabila bangun tengah malam untuk shalat malam ( Tahajjud ) beliau mengucapkan, ” Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Mahasuci Engkau, ya Allah, aku mohon ampunan-Mu atas dosaku dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah, tambahlah ilmu bagiku dan jangab Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah ( petunjuk ) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat.” ( HR BUKHARI )

46. ” Umatku yang termulia ialah penghafal Al-Qur’an dan yang selalu shalat tengah malam ( tahajjud ) . ” ( HR BUKHARI )

Penjelasan : Hamalatul Qur’an artinya penghafal Qur’an , memahami artinya, sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya.

Seruan & Peringatan Allah Ta’alla

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Rasulullah Saw. bersabda , ‘ allah ‘azza wa jalla berfirman, ‘ anak adam mendustakan aku, padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. dia mencaci aku, padahal tidak seharusnya demikian. adapaun mendustakan aku adalah dengan ucapannya, bahwa allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan. ketahuilah bahwa tiada ciptaan ( makhluk ) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. adapun caci-makinya terhadap aku ialah dengan berkata. ‘ Allah mempunyai anak .’ padahal aku maha esa yang bergantung kepada-ku segala sesuatu. aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun serta dengan aku.’  ( HR BUKHARI )

2. Dalam Hadist Qudsi Dijelaskan Bahwa Allah Ta’ala berfirman, ” Hai Anak Adam , Kamu Tidak Adil Terhadap-ku. aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenci-ku dengan berbuat berbagai kemaksiatan. kebajikan kuberikan kepadamu, dan kejelekan-kejelekanmu kembali kepada-ku. selamanya para malaikat yang mulia datang kepada-ku siang dan malam melaporkan amal-amalmu yang buruk. tetapi hai anak adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya.” ( HR AR-RAAFI” dan AR-RABII’)

3. “Anak Adam Mengganggu Aku, Mencaci-maki zaman ( masa ), dan Akulah zaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. Allah Ta’ala berfirman ( dalam Hadist Qudsi ) ” Kebesaran ( Kesombongan ) adalah pakaian-ku dan keaguabgan adalah sarung-Ku. Barang Siapa merampas salah satu ( dari keduanya ) aku lemparkan dia ke neraka ( Jahanam ).” ( HR ABU DAWUD )

5. ” Berbaik Sangka terhadap allah termasuk ibadah yang baik.” ( HR ABU DAWUD )

6. ” Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga.” ( HR BUKHARI )
Keterangan : memperhitungkannya artinya mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu.

7. Allah ‘Azza Wa Jalla berfirman ( hadits qudsi ): ” Hai anam adam, aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan aku menutup-nutupi ( kesalahan-kesalahan ) -mu tetapi kamu tambah berani , dan aku membiarkanmu dan kamu tidak memperdulikan aku. wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh yang maha besar ( Allah ) dia berpaling dan mengesampingkan. ketahuilah, apabila kamu minta aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-ku maka aku kabulkan, dan apabila kamu sakit aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangi-ku aku menerimamu, dan bila kamu bertobat maka aku ampuni ( dosa-dosa)-mu, dan aku maha penerima tobat dan maha pengasih.” ( HR TIRMIDZI dan AL-HAKIM )

Perihal Nabi- Nabi & Rasul Rasul

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

2.” Kami ( para nabi ) tidak diwarisi ( menginggalkan warisan ) . apa yang kami tinggalkan adalah sedekah ( untuk umat ) . ” ( HR BUKHARI )

3. ” Sesungguhnya Allah mengharamkan ( mencegah ) bumi memakan jasad nabi-nabi.” ( HR AL-HAKIM )

4. “Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah.” ( HR IBNU MAJAH )

5. Isa Bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu isa A.S berkata kepada orang itu, ” Kamu mencuri.” Tapi pencuri itu menjawab, ” Tidaj, demi Allah yang tiada tuhan kecuali Dia.” Nabi Isa lalu berkata lagi, ” Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

Muhammad Rasulullah SAW

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. Rasulullah Saw. bersabda, ” Aku kesayangan Allah ( dan tidak congkak ). Aku membawa panji ‘ PUJIAN ‘ pada hari kiamat, di bawahnya adam dan yang sesudahnya ( dan tidak congkak ). Aku yang pertama pemberi syafaat dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat ( dan tidak congkak ). aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan allah membukanya untukku dan aku dimasukkan-nya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir ( dan tidak congkak ). dan akulah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi allah ( dan tidak congkak).” ( HR TIRMIDZI )

2. Ketika Aisyah R.A ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, ” Akhlaknya adalah Al-Qur’an.” ( HR ABU DAWUD dan MUSLIM )

3. ” Aku Penutup Para Nabi. Tidak ada Nabi lagi sesudah aku.” ( HR AHMAD dan AL-HAKIM )

4.”Aku diberi ( oleh Allah ) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. ( Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam ).” ( HR AHMAD )

5. Kepada Rasulullah Saw. disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab, ” aku tidak diutus untuk ( melontarkan ) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

6. Anas r.a., pembantu runah tangga Nabi saw. berkata, ” Aku membantu rumah tangga Nabi saw. sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh ‘ Ah ‘ terhadapku dan belum pernah beliau menegur, ‘ Kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kamu lakukan ini.”‘ ( HR AHMAD )

7. ” Rasulullah saw. melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidaj senang bila ada orang berjalan di belakangnya ( artinya, tidak sejajar dab berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau ) .” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

8. Anas r.a. berkata, “Rasulullah saw. adalah orang yang paling baik, paling dermawan ( murah tangan ) , dan paling berani.” ( HR Ahmad )

9. “Tiada Seorang yang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia.” ( HR BUKHARI )

10. ” Aku Muhammad dan Ahmad ( Terpuji ) yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi ( penyeru ) tobat, dan nabi ( penyebar ) rahmat.” ( HR MUSLIM )

Ketinggian Al – Qur’an

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Aku tinggalkan untuk kalian dia perkara. kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah ( Al-Qur’an ) dan sunnah Rasulullah saw..” ( HR MUSLIM )

2. ” Sesungguhnya Allah, dengan Kitab ini ( Al-Qur’an ) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain.” ( HR MUSLIM )

Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Qur’an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al-Qur-an maka allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya.

4. ” Orang yang pandai membaca Al-Qur’an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapatkan dua pahala.” ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

5. ” sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.” ( HR BUKHARI )

6.” Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al-Qur’an ibarat rumah yang bobrok.” ( HR Mashabih Assunnah )

7. ” Barangsiapa mengulas Al-Qur’an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka.” ( HR ABU DAWUD )

Penjelasan: Maksud Hadits ini adalah menerjemahkan, menafsirkan atau menguraikan Al-Qur’an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah, Panduan Dari para sahabat dan ulama yang shaleh, serta tanpa akal dan naqal yang benar.

8. ” Barangsiaoa menguraikan Al-Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan.” ( HR AHMAD )

9. ” Barangsiapa membaca satu huruf dari Al-Qur’an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat.” ( HR TIRMIDZI )

Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. ” Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar Gunung Uhud, tidak akan mencapai satu atau separonya dari yang telah mereka infakkan.” ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

2. ” Sahabat – sahabat ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapatkan petunjuk jalan.” ( HR AD-DARIMIN )

Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1.”Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama, kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah tepat, lakukan pendekatan, sebarkan berita gembira, permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu.” ( HR BUKHARI )

2. ” Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka , kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih menbahayakan mereka.” ( HR AHMAD )

3. ” Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada pengunjung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui ( ajaran ) agama mereka.” ( HR ABU DAWUD dan AL-HAKIM )

4. ” Akan datang satu masa, hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu mengubahnya.” ( HR ATH-THUSI )

5. ” Agama ini kokoh dan kuat. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Rabbmu.” ( HR AL-BAIHAQI )

6.” Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu .” ( HR ASYSYIHAAB )

7. ” Umatku dibebaskan ( dari tuntutan ) disebabkan kesalahan ( yang tidak disengaja ) , lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka.” ( HR ATH-THABRANI )

8. ” Tidak ada alasan bagi seorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun.” ( HR BUKHARI )

Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah.

9. ” Allah menyukai rukhsah-rukhsah-Nya diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya.” ( HR ATH THABRANI )

10. “Sesungguhnya Allah akan mendukung ( mengokohkan ) agama ini ( Islam ) dengan perantaraan seorang yang durhaka.” ( HR MUTTAFAQ ‘ alaih )

Buat situs web Anda di WordPress.com
Mulai